Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC

Cổng đơn RJ45

KRJ-320CNL 1000 Megabit Ethernet RJ45 Cổng đơn tích hợp từ
Please contact us to get the latest price. MOQ:1 miếng
10/100 BASE cáp ethernet kết nối nữ jack 8P8C RJ45 nối
Please contact us to get the latest price. MOQ:1 miếng
Cổng đơn 10/100 BASE-T nữ nối RJ45 với nam châm tích hợp, POE
Please contact us to get the latest price. MOQ:1 miếng
Danh mục phổ biến Tất cả các